Přejít k obsahu


Vybrané studie na využití diskrétní simulace

Citace:
ULRYCH, Z., EDL, M. Vybrané studie na využití diskrétní simulace. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7372-296-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected studies for using of discrete-event simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Zdeněk Ulrych , Milan Edl
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje možnosti využití diskrétní simulace pomocí simulačních studií. Tyto popisované studie se zaměřují na různé oblasti v průmyslové praxi. První se zaměřuje na ověřování účinnosti plánovaných investic do výroby. Druhá studie se zabývá ověřováním racionalizačních opatření. Třetí z nich se zaměřila na ověřování optimálního nastavení směnného modelu ve výrobě pro daný objem a profil produkce.
Abstrakt EN: This contribution describes using of discrete-event simulation with help simulation study. These studies are concerned for various using in industrial area. First is concerned to verification of efficiency prepared invest to production. Second is concerned to verification rationalization requests. Third is concerned to verification of optimal setup for shift models.
Klíčová slova

Zpět

Patička