Přejít k obsahu


Praktické řešení aplikace paralelní simulace

Citace:
EDL, M., HOŘEJŠÍ, P., ULRYCH, Z., RAŠKA, P., CANDROVÁ, K. Praktické řešení aplikace paralelní simulace. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7372-296-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Practical solution of parallel simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Milan Edl , Petr Hořejší , Zdeněk Ulrych , Pavel Raška , Kateřina Candrová
Abstrakt CZ: Jedna ze základních specifických oblastí informačních technologií je simulace jako nástroj pro reprezentaci procesů reálného světa. Tento příspěvek presentuje jedno z možných řešení, které se zaměřuje na vývoj, tvorbu, implementaci a ověření metodologie aplikací průmyslového inženýrství založené na paralelní simulaci. Tato metodologie byla ověřena na jednoduchých simulačních modelech.
Abstrakt EN: One from basic specific area of information technology is simulation. This is tool for process representation of real world. This contribution presets one from many solutions that it concerns for development, making, implementation and verification of methodology industrial engineering application for parallel simulation. This methodology is verified on simple simulation models.
Klíčová slova

Zpět

Patička