Přejít k obsahu


Skryjsko-týřovické kambrium

Citace:
MERGL, M. Skryjsko-týřovické kambrium. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004, 36 s. ISBN: 80-7020-141-X
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Cambrian of the Skryje-Týřovice area (field guide)
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Pedagogické centrum Plzeň
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: V práci jsou popsáno šest exkuzních zastávek ve skryjsko-týřovickém kambriu. Je charakterizováno kambrium jako útvar, analyzována jeho fauna, stratigrafie a rozšíření na našem území se zaměřením na exkurzní oblast. Je uveden celkový druhový soupis z oblasti.
Abstrakt EN: Six field-trip localities in the Cambrian sequence of the Skryje-Týřovice area are described. The Cambrian and its fauna, stratigraphy and occurence in the territory of the Czech Republic are described, with a special attention to the area. Complete list of the species from the area is compiled.
Klíčová slova

Zpět

Patička