Přejít k obsahu


Mikrostrukturní změny ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí po creepových expozicích

Citace:
JANDOVÁ, D. Mikrostrukturní změny ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí po creepových expozicích. Plzeň : 2006, 157 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microstructural changes in welds of ferritic creep resistant steels after the creep exposures
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Práce obsahuje přehled používaných i nově vyvýjených feritických žáropevných ocelí vhodných pro výrobu zařízení tepelných elektráren, shrnuje publikované poznatky o mikrostrukturních procesech probíhajících během creepových expozic v těchto materiálech a v jejich svarových spojích, zabývá se vlivem mikrostrukturních změn na žáropevné vlastnosti svarových spojů. Experimentální část obsahuje výsledky zkoušek tečení, mikrostrukturního a fraktografického hodnocení tří zkušebních svarových spojů ocelí P91 (9Cr-1Mo-V) a P22 (2 ½ Cr-1Mo). Zkoumané homogenní svarové spoje oceli P91mají vyhovující žáropevnost do teploty 570°C, heterogenní svarový spoj do teploty 550°C. Sledování precipitačních procesů a zotavení dislokační substruktury v různých částech svarového spoje umožnilo objasnit příčiny porušování svarových spojů ve svarovém kovu nebo v tepelně ovlivněných zónách v závislosti na typu svarového spoje a podmínkách zatěžování.
Abstrakt EN: The work includes a review of ferritic creep resistant steels used for production of components of fuel power plants, published knowledge of microstructural processes taking place in these steels and their weld joints during creep exposures and the influence of microstructural changes on creep properties of weld joints. Three trial weld joints of steels P91 (9Cr-1Mo-V) a P22 (2 ½ Cr-1Mo) are investigated using creep testing, fractographic and microstructural analyses. Similar weld joints made of P91 steel have a sufficient creep strength up to the temperature of 570°C, dissimilar weld joint made of P91 and P22 steels up to 550°C. The study of precipitation and recovery of dislocation substructure in different regions of weld joints made possible to elucidate causes of the creep fracture in the weld metal or in the heat affected zone in dependency of kind of weld joint and the creep exposure conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička