Přejít k obsahu


Regionální konkurenceschopnost na příkladu Karlovarského kraje : kritická analýza

Citace:
JEŽEK, J. Regionální konkurenceschopnost na příkladu Karlovarského kraje : kritická analýza. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University, 2007. s. 366-373. ISBN: 978-80-8073-957-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional competitiveness: an example of Karlovy Vary Region; the critical analysis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Karlovarský kraj je jedním z nejmenších krajů v České republice. V posledních letech dochází k tomu, že začíná zaostávat za ostatními kraji České republiky. Příspěvek se zabývá analýzou příčin tohoto ekonomického zaostávání. Analyzuje a hodnotí především podnikatelské prostředí, inovační potenciál firem a lidské zdroje. Pokouší se také formulovat koncepční východiska pro strategii zvyšování konkurenceschopnosti Karlovarského kraje.
Abstrakt EN: The Karlovy Vary Region is one of the smallest regions in the Czech Republic. It seems that in last years it has been backwards after the rest of the regions of the Czech Republic. The paper deals with the analysis of reasons of this economic backward. First of all it analyses and evaluates business environment, companies´ innovative potential and human resources. At the same time it tries to define conceptual starting points for the strategy of increasing competitiveness of the Karlovy Vary Region.
Klíčová slova

Zpět

Patička