Přejít k obsahu


Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji

Citace:
JEŽEK, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji . In INPROFORUM 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 251-256. ISBN: 978-80-7394-016-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theoretical problems of the endogenous approach
Rok vydání: 2007
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje dosavadní teoretické poznatky o endogenním regionálním rozvoji. Pozornost věnuje především některým otevřeným otázkám jako jsou jeho cíle, a také problémům spojeným s evaluací místních a regionálních rozvojových iniciativ.
Abstrakt EN: The paper deals with a summarization of up to the present theoretical knowledge about endogenous regional development. It concentrates mainly on some open tasks like e.g. its goals, and also the problems connected with an evaluation of local and regional development initiatives.
Klíčová slova

Zpět

Patička