Přejít k obsahu


Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi

Citace:
JEŽEK, J. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. 1.. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 269 s. ISBN: 978-80-7043-632-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Building competitiveness of towns and regions in a theory and a practice
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Vědecká monografie se zabývá různými přístupy a aspekty konkurenceschopnosti měst a regionů. Stěžejní část práce je věnována využití marketingových a manažerských přístupů k místnímu a regionálnímu rozvoji.
Abstrakt EN: The scientific monograph deals with different approaches and aspects of town and region competitiveness. The main part of the work is devoted to using the marketing and management approaches to local and regional development.
Klíčová slova

Zpět

Patička