Přejít k obsahu


Praktické problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst

Citace:
JEŽEK, J. Praktické problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst . In Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 295-303. ISBN: 978-80-248-1554-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Practical problems of marketing use in conditions of the Czech towns
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá praktickými problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst a možnostmi jejich řešení. Praktická implementace městského marketingu je spojena s celou řadou problémů. Spektrum těchto problémů je přitom velmi široké: od rozdílného chápání pojmu městský marketing, až po chybějící motivaci zúčastněných aktérů anebo nejrůznější „konstrukční vady“.
Abstrakt EN: The paper deals with practical problems of use of marketing in conditions of the Czech towns and possibilities of their solutions. Practical implementation of marketing of towns is connected with many troubles. A spectrum of these troubles is very wide: from different comprehension of the term town marketing to absent motivation of those who participate, or various “structural defects“.
Klíčová slova

Zpět

Patička