Přejít k obsahu


Experimentální ověření MKP výpočtu sendvičových struktur

Citace:
LAŠOVÁ, V., ŠEDIVÝ, P. Experimentální ověření MKP výpočtu sendvičových struktur. In Experimental stress analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. s. 145-148. ISBN: 80-239-2964-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental Verification of FEM Computations of Sandwich Structures
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Výzkum
Autoři: Václava Lašová , Petr Šedivý
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá experimentálním ověřením MKP výpočtu sendvičového nosníku tvořeného jádrem z polyuretanové pěny a pláštěm z vláknových materiálů namáhaného ohybem. Výpočet bude proveden v programu ANSYS a na závěr výsledky získané pomocí různých elementů budou srovnány s naměřenými výsledky.
Abstrakt EN: The paper deals with experimental verification of FEM computations of bending stressed sandwich beams consisting of polyurethane foam core and fiber composite coat. Computations will be carried out in ANSYS program and in conclusion results acquired by means of various elements will be compared with measured values.
Klíčová slova

Zpět

Patička