Přejít k obsahu


Teaching Engineering Design of Manufacturing Machines as a Part of SbDE

Citace:
LAŠOVÁ, V., ŠTÁDLER, C. Teaching Engineering Design of Manufacturing Machines as a Part of SbDE. In CADAM 2004. Rijeka: Zigo , 2004. s. 33-34. ISBN: 953-7142-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teaching Engineering Design of Manufacturing Machines as a Part of SbDE
Rok vydání: 2004
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Václava Lašová , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Na Katedře konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika, je silná tradice v širokém škále konstrukčních předmětů. Kromě základních konstrukčních předmětů, např. Úvod do konstruování, Části a mechanismy strojů, katedra také nabízí v magisterském studijním programu Konstruování výrobních strojů, obráběcích strojů, tvářecích strojů a dopravní a manipulační techniky. Pro zlepšení efektivnosti a účinnosti způsobu výuky předmětů bylo navrženo, že by měla být pozvednuta jak jejich struktura tak obsah, zejména s využitím poznatků konstrukční vědy. Nejprve byly přepracovány základní konstrukční předměty. Další krok byl proveden v rámci projektu Systemic based Design Education (SbDE). Konstruování výrobních stojů bylo zvoleno jako jeden z prvních aplikačních předmětů.
Abstrakt EN: At the Department of Machine Design at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, there is a strong tradition in a wide range of engineering design subjects. Besides basic engineering design subjects, e.g. Introduction to Engineering Design, Machine Components and Mechanisms, the department also offers in the master study programme Engineering Design of Manufacturing Machines, Machine Tools, Forming Machines, and Transportation and Manipulation Machines. To improve the effectiveness and efficiency of the way these subjects are taught, it has been proposed that both their structure and content should be enhanced chiefly with the use of Engineering Design Science knowledge. Firstly the basic engineering design subjects have been reworked. The next step was carried out within the Systemic based Design Education (SbDE) project. The Engineering Design of Manufacturing Machines has been chosen as one of the first application subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička