Přejít k obsahu


K sociokulturním aspektům nácviku telefonního dialogu ve výuce cizích jazyků

Citace:
VEJVODOVÁ, J. K sociokulturním aspektům nácviku telefonního dialogu ve výuce cizích jazyků. In Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2004. s. 37-38. ISBN: 80-8069-365-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the sociocultural aspects of telephoning in foreign language training
Rok vydání: 2004
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovenská polnohospodárska univerzita
Autoři: Jana Vejvodová
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází z jednoho z výstupů mezinárodního projektu GreTel evropského programu Leonardo da Vinci. V rámci tohoto projektu byl v Německu vyvinut on-line kurz Moderní telefonování, jehož pilotní verze proběhla současně ve čtyřech evropských zemích. Vzhledem k tomu, že kurz byl přeložen z němčiny do dalších čtyř jazyků, musela být provedena analýza sociokulturních aspektů telefonování v cizích jazycích; její výsledky lze velmi vhodně využít při výuce cizích jazyků. Příspěvek se zaměřuje na porovnání telefonní etikety v obchodní sféře ve čtyřech evropských zemích - ve Velké Británii, Francii, Německu a České republice. Pozornost je věnována zejména ohlášení jménem, pozdravům, užívání titulů, uplatnění přímého či nepřímého stylu při vedení rozhovoru a ukončení telefonátu. Všechny tyto sledované aspekty obchodního telefonátu jsou zkoumány z hlediska možných pozitivních i negativních účinků na výsledný charakter komunikace vzhledem k telefonní etiketě v konkrétní zemi.
Abstrakt EN: Telephoning abroad has become increasingly important for business of all sizes all over the world. The paper is based on one of the results of GreTel project, which is a part of the European Leonardo da Vinci programme. The results can be used in foreign language training. It is aimed at a comparison of telephone etiquette in business communication in Britain, France, Germany and Czech Republic. Special attention is paid to greetings, using names, using titles, using direct or indirect communication style and to the closing of the conversation.
Klíčová slova

Zpět

Patička