Přejít k obsahu


Manufacturing Machine Research within the Framework of Research Plan Sub-project

Citace:
LAŠOVÁ, V., ŠTÁDLER, C., KUBEC, V., CÍREK, M., HLAVÁČ, J. Manufacturing Machine Research within the Framework of Research Plan Sub-project. In AEDS 2004 Workshop. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-13. ISBN: 80-7043-331-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Manufacturing Machine Research within the Framework of Research Plan Sub-project
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václava Lašová , Ctibor Štádler , Václav Kubec , Milan Círek , Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Výzkum výrobních strojů provedený v rámci dílčího úkolu výzkumného záměru byl zaměřen na získání nových poznatků a metod s využitím systematických přístupů konstrukční vědy založené na teorii technických systémů, zejména teorii vlastností vycházející z životního cyklu výrobku. Tyto přístupy byly aplikovány do jednotlivých oblastí výrobním strojů a dosažené výsledky přispěly k rozvoji znalostně integrovaného konstruování podporujícího konstrukční proces ve všech jeho fázích. Další výzkumný záměr by měl být zaměřen na synergické propojení přístupů založených na konstrukční vědě, materiálech a prvcích.
Abstrakt EN: The research on manufacturing machines done within the research plan sub-project has been focused on acquiring new knowledge and methods using systematic approaches of Engineering Design Science based on Theory of Technical Systems, chiefly Theory of Properties based on product lifecycle. These approaches have been applied into individual manufacturing machine areas and the achieved results have contributed to the development of Knowledge Integrated Design Engineering supporting Engineering Design Process in all its phases. The subsequent research plan should be focused on synergic merging of Engineering Design Science-based, material-based and feature-based approaches.
Klíčová slova

Zpět

Patička