Přejít k obsahu


Vliv odstředivých sil na pokles upínací síly upínacího mechanismu lícní desky soustruhu

Citace:
ŠTÁDLER, C., LAŠOVÁ, V. Vliv odstředivých sil na pokles upínací síly upínacího mechanismu lícní desky soustruhu. In Sborník z konference "Setkání uživatelů systému I-DEAS v roce 2001" SUSI'2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 6-12. ISBN: 80-248-0047-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of Centrifugal Force on the Decline of Clamping Force of Lathe Face Plate Clamping Mechanism
Rok vydání: 2001
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ctibor Štádler , Václava Lašová
Abstrakt CZ: Ve spolupráci s firmou ŠKODA Machine Tool, s. r. o. Plzeň byl v průběhu vývoje těžkého soustruhu řady SR2 výpočtově prověřován vliv odstředivých sil na kvalitu upnutí obrobku. Úkolem bylo zjistit, zda dojde k výraznějšímu poklesu upínací síly pro zadané hodnoty otáček a působících sil, a provést pevnostní kontrolu desky s upínacím systémem. Bylo zjištěno, že v případě těžkého soustruhu řady SR2 s lícní deskou o průměru 2000 mm a při otáčkách 420 min-1 je vliv odstředivých sil na velikost radiální upínací síly FR mezi čelistmi již značný. S tímto poklesem je třeba počítat při upínání obrobku a dimenzování upínacího mechanismu. Radiální deformace přímo na čelistech budou menší než deformace na nástavcích. Proto při použití samotných čelistí budou nižší i poklesy radiální upínací síly.
Abstrakt EN: In cooperation with ŠKODA Machine Tool Company Ltd., Pilsen, the influence of centrifugal force on workpiece clamping was computationally verified during the development of heavy-duty lathe series SR2. The task was to find out if a more substantial decline of clamping force arises for entered values of running speed and functioning forces, and to perform the strength checking of plate with clamping system. It was discovered that in the case of heavy-duty lathe series SR2 with face plate of 2000 mm diameter and at 420 rpm running speed the centrifugal force influence on the magnitude of radial clamping force FR between the jaws is already considerable. It is necessary to take into account this decline for workpiece clamping and clamping mechanism sizing. Radial deformations directly on the jaws are smaller than deformations on lengthening pieces. Therefore when only jaws are used, there must also be smaller declines in the radial clamping force.
Klíčová slova

Zpět

Patička