Přejít k obsahu


I-DEAS a Západočeská univerzita - 2001

Citace:
ČERMÁK, R., ŠTÁDLER, C., LAŠOVÁ, V. I-DEAS a Západočeská univerzita - 2001. In Sborník z konference "Setkání uživatelů systému I-DEAS v roce 2001" SUSI'2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 13-20. ISBN: 80-248-0047-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: I-DEAS and University of West Bohemia - 2001
Rok vydání: 2001
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Roman Čermák , Ctibor Štádler , Václava Lašová
Abstrakt CZ: Výuka I-DEASu na ZČU v Plzni. Jak již bylo napsáno a řečeno na některých předchozích setkáních uživatelů, na Katedře konstruování strojů, Strojní fakultě ZČU v Plzni, se před cca. pěti lety přistoupilo na myšlenku vyučovat v základním kurzu inženýrského studia „velký“ CAD systém, protože se ukázalo vhodné vybavit absolventy touto znalostí, která výrazně zvýší jejich cenu na trhu práce. Vytváření názorných výukových pomůcek v I-DEASu - výuka předmětu Části a mechanismy strojů s využitím virtuálních 3D modelů. Tyto modely byly vytvořeny v systému I-DEAS a následně vyexportovány do formátu VRML. Jestliže student dostane k dispozici takovýto model, může s ním pohybovat (posouvat, zvětšovat/zmenšovat a otáčet) a celkový obraz o studovaném zařízení, tam kde je to možné, ještě dokresluje animace principu práce a student tak dostává ucelený přehled o tom, jak zařízení vypadá a na jakém principu pracuje.
Abstrakt EN: Teaching I-DEAS at the UWB in Pilsen. As has already been written and said at some previous users’ meetings, about five years ago at the Department of Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, UWB in Pilsen, the idea arose to teach a ‘big’ CAD system in the basic Master’s study programme, because it was shown that providing graduates with this knowledge, considerably raises their value in the job market. Creation of illustrative teaching instruments in I-DEAS – teaching Machine Components and Mechanisms subject using virtual 3D models. These models have been created in I-DEAS system and subsequently exported into VRML format. If students have such a model at their disposal, they can move with it (pan, zoom-in/zoom-out and rotate) and, having a complete image of the studied device, and where possible, an animation of the working principle, the student thus has a more complete understanding of the appearance of the device and its working principle.
Klíčová slova

Zpět

Patička