Přejít k obsahu


Využitelnost termomechanického zpracování v kovárenství

Citace:
NOVÝ, Z., ŠUCHMAN, P., DRNEK, J., KEŠNER, D., KRAUS, L., MAŠEK, B., BERNÁŠEK, V. Využitelnost termomechanického zpracování v kovárenství. In 4. kovárenská konference. Brno: Svaz kováren ČR, 2003. s. 93-103.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Application of Thermomechanical Treatment in Forging Industry
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Zbyšek Nový , Pavel Šuchman , Jaroslav Drnek , Dušan Kešner , Libor Kraus , Bohuslav Mašek , Vladimír Bernášek
Abstrakt CZ: Možnosti dosahování finálních vlastností ocelí termomechanickým zpracováním. Přínos numerického modelování pro úspěšnou aplikaci termomechanického zpracování. Problematika tvářecích nástrojů. Optimalizace tribologických systémů.
Abstrakt EN: Possibilities to reach final properties of steels by thermomechanical treatment. Contribution of numerical modeling for successful use of thermomechanical treatment. Forming tools problems. Optimalization of tribological systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička