Přejít k obsahu


Deformable model of male abdomen

Citace:
HYNČÍK, L., NOVÁČEK, V., KRAKOVSKÝ, I., BÁČA, V., KACHLÍK, D. Deformable model of male abdomen. Inženýrská mechanika, 2004, roč. 11, č. 6, s. 401-416. ISSN: 1210-2717
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deformable model of male abdomen
Rok vydání: 2004
Autoři: Luděk Hynčík , Vít Nováček , Ivan Krakovský , Václav Báča , David Kachlík
Abstrakt CZ: Cílem studie bylo vyvinout biomechanický model mužského abdomenu založeného na metodě konečných prvků ve výpočetním prostředí PAM. Model slouží pro nárazové aplikace. Abdomen je oddělen od zbytku těla sečnými rovinami. Všechny důležité orgány a tkáně jsou modelovány s využitím složitých materiálových modelů. Ligamenty jsou modelovány vázaným kontaktem za účelem ušetření výpočetního času. Dva přístupy k modelování kostí a dutých orgánů byly studovány s představenými výsledky. Model je validován standardní boční nárazovou zkouškou.
Abstrakt EN: The goal of the study was to develop biomechanical model of male abdomen based on the finite element method implemented in the PAM computational package. The model serves for impact applications. The abdomen is separated from the resting part of the body by cutting planes. All major abdominal organs and tissues are modeled using sophisticated material models. The ligaments are modeled by tied contact algorithm in order to safe computational time. Two access to modelling of bones and hollow organs are discussed with presented results. The model is validated in standard side impact environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička