Přejít k obsahu


Practical solution of parallel simulation in industrial practices

Citace:
EDL, M., HOŘEJŠÍ, P. Practical solution of parallel simulation in industrial practices. Journal of Applied Mathematics, 2008, roč. 1, č. 2, s. 175-184. ISSN: 1337-6365
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Practical solution of parallel simulation in industrial practices
Rok vydání: 2008
Autoři: Milan Edl , Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je vývoj softwarového řešení pro simulaci modelů výrobních procesů pomocí COTS ARENA, jejich řízení a vytvoření metodologie pro tvorbu a ověření takových řešení založených na paralelní a distribuované simulaci. Tyto zkušenosti jsou pokračováním spolupráce s italskou University of Genoa, konkrétně projektu WILD (Web Integrated Logistic Development), kde byla právě tato problematika řešena. Nová softwarová implementace musí být propojena se simulační softwarem ARENA a musí také řídit softwarové její moduly s různými vstupními parametry na určitém počtu pracovních stanic. Výsledek může být analyzován a vizualizován ve 3D a je připraven pro optimalizaci
Abstrakt EN: The main goal of this work is to develop the software management solution for the manufacturing models suitable for COTS (Commercial off The Shelf) ARENA execution and management and to generate the methodology for design, development and validation processes of similar solutions based on parallel or distributed simulation (especially HLA – High Level Architecture). We can use experiences from the cooperation with the Italian university in Genoa on project WILD (Web Integrated Logistic Development) where the management software solution for distributed simulation was already been made. The new software implementation must be connected to program ARENA and must manage more the same simulation models with different parameters started on more work stations. The results can be analyzed and the 3D visualization can be prepared for future optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička