Přejít k obsahu


Surface properties of nanocomposites silica/epoxy coatings

Citace:
BLÁHOVÁ, O., ŠPÍRKOVÁ, M., FARKAČOVÁ, T. Surface properties of nanocomposites silica/epoxy coatings. In Nano '04. Brno: University of Technology, 2004. s. 266-269. ISBN: 80-214-2793-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface properties of nanocomposites silica/epoxy coatings
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Olga Bláhová , Milena Špírková , Tereza Farkačová
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností hybridních organicko-anorganických epoxidových povlaků. Zkoušené vzorky byly připraveny z funkcionalizovaných organokřemičitých prekursorů a částic koloidního oxidu křemičitého nebo montmorillonitu. Povlaky vznikají dvěma nezávislými reakčními mechanismy: procesem sol-gel (vytvoření anorganické struktury) a adiční reakcí epoxyaminu (vytvoření organické polymerní matrice)
Abstrakt EN: This contribution deals with the determination of mechanical properties of hybrid organic-inorganic epoxy-based coatings. Examined specimens were prepared from functionalized organosilicon precursors, oligometric di- or triamines and colloidal silica particles or montmorillonit. The products are the result of two independent reaction mehcanisms: the sol-gel process (inorganic structure build-up) and the epoxy amine addition reacitons (organic polymeric matrix formation).
Klíčová slova

Zpět

Patička