Přejít k obsahu


Homo virtuál aneb od muže přes těhotnou ženu k dítěti

Citace:
HYNČÍK, L. Homo virtuál aneb od muže přes těhotnou ženu k dítěti. Nečtiny, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Homo virtual or else from a male over a pregnant female to a child
Rok vydání: 2008
Místo konání: Nečtiny
Autoři: Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Lidské tělo není jednotvárné, každý z nás je jiný s ohledem na antropometrii a mechanické vlastnosti, což znamená, že dělení do skupin 5%-ní, 50%-ní a 95%-ní není s ohledem na aplikace dostatečné. Na druhou stranu není možné vyvíjet model lidského těla pro každého z nás. Z tohoto důvodu je vyvíjen algoritmus škálování a morfování. Článek popisuje vývoj algoritmu pro škálování modelů lidského těla. Myšlenka je mít jeden (nebo několik) standartní(ch) model(ů) jako základ a ostatní modely vytvářet z těchto modelů. Je nutno zvolit odpovídající antropometrické a biologické parametry, které popisují zvolenou skupinu lidí, ve které chceme škálovat a morfovat.
Abstrakt EN: Human body is not an unique being, everyone is another from the point of view of anthropometry and mechanical characteristics which means that division of the human body population to categories like 5%-tile, 50%-tile and 95%-tile from the application point of view is not enough. On the other hand, the development of a particular human body model for all of us is not possible. That is why scaling and morphing algorithms has started to be developed. The current work describes the development of a tool for scaling of the human models. The idea is to have one (or couple of) standard model(s) as a base and to create other models based on these basic models. One has to choose adequate anthropometrical and biomechanical parameters that describe given group of humans to be scaled and morphed among.
Klíčová slova

Zpět

Patička