Přejít k obsahu


Project Humboldt ? Spatial Data Harmonisation

Citace:
ČERBA, O., MILDORF, T., CHARVÁT, K., FRYML, J., PODLENA, R., POSPÍŠIL, M. Project Humboldt ? Spatial Data Harmonisation. Sofia, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project Humboldt ? Spatial Data Harmonisation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Sofia
Autoři: Otakar Čerba , Tomáš Mildorf , Karel Charvát , Josef Fryml , Richard Podlena , Martin Pospíšil
Abstrakt CZ: Projekt EU Humboldt přispívá k implementaci ESDI, která integruje rozdílnost prostorových dat a metadat. Cílem projektu je zpracování a zlepšení některých částí implementace - kdy různé organizace budou moci popisovat, publikovat a harmonizovat své prostorové informace. Nástroje, které vzniknou v rámci projektu budou demonstrovat výhody ESDI, tak jak jsou plánovány iniciativou INSPIRE a GMES. Důležitým prvkem projektu jsou scénáře. Jejich hlavním přínosem je podpora vývoje prostředí Humboldt v reálných podmínkách.
Abstrakt EN: The EU project Humboldt contributes to the implementation of ESDI that integrates the diversity of spatial data and metadata available for a multitude of European organisations. It is the aim of this project to manage and advance important parts of the implementation process of this ESDI. The main goal of the Humboldt project is to enable organisations to document, publish and harmonise their spatial information. The software tools and processes created will demonstrate the feasibility and advantages of an Infrastructure for Spatial Information in Europe as planned by the INSPIRE initiative, meeting the goals of Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Finally, a software framework and diverse tools will be developed and integrated into the ESDI to support spatial data and service providers in offering standardized spatial information. An essential element of the project is the development of Humboldt Scenarios.
Klíčová slova

Zpět

Patička