Přejít k obsahu


Elektrospotřebiče v domácnosti

Citace:
KROTKÝ, J. Elektrospotřebiče v domácnosti. In Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. F1, Provoz a údržba domácnosti. Praha : Raabe, 2007, s. 1-14.
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrical appliances in household
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Raabe
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Autor navrhl výukovou hodinu zabývající se problematikou elektrospotřebičů v domácnosti. Součástí je teoretický rozbor spotřebiče od jeho principu, ekonomické rozvahy až po jeho recyklaci. Autor dává k dispozici jednoduché výukové materiály s možností výstupu na interaktivní tabuli.
Abstrakt EN: The author designed a lesson which deals with problems of electrical appliances in household. The part of this article describes teoretic analysis of the appliances from its principle, economics discretion after as much as its recycling. The author gives to disposal simple materials with posibility of interactiv table output.
Klíčová slova

Zpět

Patička