Přejít k obsahu


Zachytávání obrazovky v systému interaktivní výuky Interwrite WorkSpace

Citace:
KROTKÝ, J. Zachytávání obrazovky v systému interaktivní výuky Interwrite WorkSpace. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 97-100. ISBN: 978-80-7041-154-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Screen recording in the system of interactive teaching Interwrite WorkSpace
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: V článku se autor zabývá nahrávacím programem IW Recorder, který je součástí softwaru Interwrite WorkSpace. Autor upozorňuje na nedostatky programu a navrhuje jak je řešit. Část článku je věnována vlastnostem a možnostem kodeků vhodných pro zachytávání obrazovky.
Abstrakt EN: In this article the author deals with the recording program IW Recorder which is part of software Interwrite WorkSpace. The author draws attention to handicaps of the program and proposes the solution. The part of this article is paid to the characteristics and options of fitting codecs for screen recording.
Klíčová slova

Zpět

Patička