Přejít k obsahu


Clustering Geometric Data Streams

Citace:
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I. Clustering Geometric Data Streams. In SIGRAD 2007. Uppsala: Linköping University Electronic Press, 2007. s. 17-23. ISBN: 978-91-7393-990-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Clustering Geometric Data Streams
Rok vydání: 2007
Místo konání: Uppsala
Název zdroje: Linköping University Electronic Press
Autoři: Jiří Skála , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Upravili jsme data streamový algoritmus shlukování k-medián tak, aby řešil problém facility location. Na základě našich experimentů se shlukováním geometrickcýh dat dáváme doporučení jak nastavit parametry algortmu a popisujeme, jak se metoda chová v různých situacích.
Abstrakt EN: We propose a modification of the original K-median data stream clustering to solve the facility location problem. Based on our experiments with geometric data we present suggestions on how to set processing parameters and describe how the algorithm behaves in various situations.
Klíčová slova

Zpět

Patička