Přejít k obsahu


Spatial Data Infrastructure and Geovisualization in Emergency Management

Citace:
CHARVÁT, K., KUBÍČEK, P., TALHOFER, V., KONEČNÝ, M., JEŽEK, J. Spatial Data Infrastructure and Geovisualization in Emergency Management. In Resilience of Cities to Terrorist and other Threats. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008, s. 443-473. ISBN: 978-1-4020-8488-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spatial Data Infrastructure and Geovisualization in Emergency Management
Rok vydání: 2008
Místo konání: Dordrecht, The Netherlands
Název zdroje: Springer
Autoři: Karel Charvát , Petr Kubíček , Václav Talhofer , Milan Konečný , Ing. Jan Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Podpora pro řízení mimořádných situací (EM) je jedním z důležitých požadavků na současnou kartografii. Mapa vyžaduje vysokou flexibilitu při řešení krizových situací a mnoho výstupů v závislosti na měnící se situaci, rozsahu rozhodování a podle druhu uživatelů. Na základě této analýzy je kladen velký důraz na roli GIS, geovizualizaci a senzorové technologie v rámci mimořádných událostí. Článek obsahuje globální popis, polohová přesnost, zpracování projekcí, harmonizace geodat a řízení kvality pro EM.
Abstrakt EN: Support for an emergency management (EM) is one of the important requests for contemporary cartography. Map use demands high flexibility during emergency situations and variety of outputs according to changing situations, requested scope of decision making, and various users involved. Electronic maps are offering more flexible possibilities than traditional analogue maps, but nowadays, despite huge data sources for EM are Geographic Information Systems (GIS) based, still many cartographic interfaces are even less efficient copies of former analogue maps. At the base of this analysis, the focus on the role of GIS, geovisualization, and sensor technologies in emergency management is overviewed. Global description of positional accuracy, projection handling, geodata harmonization, and quality management for EM are described.
Klíčová slova

Zpět

Patička