Přejít k obsahu


Vietnam, Vietnamci a globalizace

Citace:
HOFMAN, J., JEŽEK, J., PAVLÁK, M., VASILJEV, I., HODEK, V. Vietnam, Vietnamci a globalizace. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, CD s. ISBN: 978-80-7043-762-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vietnam, Vietnamese and Globalisation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Dr. Ing. Jiří Hofman , RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D. , Ing. Miroslav Pavlák Ph.D. , prom. fil. Ivo Vasiljev CSc. , Bc. Vilém Hodek
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá současnými problémy ekonomického a sociálního rozvoje Vietnamu (ekonomické reformy, podnikatelské prostředí) a také otázkou Vietnamců v České republice (motivy příchodu, podnikání, začleňování do české společnosti atd.).
Abstrakt EN: A monograph deals with current problems of Vietnam economic and social development (economic reforms, corporate environment) and also a task of Vietnamese activities in the Czech Republic (arrival motives, doing business, integrating into the Czech society etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička