Přejít k obsahu


Povrchy a rozhraní

Citace:
FIALA, J., KRAUS, I. Povrchy a rozhraní. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN: 978-80-01-04248-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surfaces and interfaces
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Prof. RNDr. Ivo Kraus DrSc.
Abstrakt CZ: Řada užitných vlastností je závislá na druhu a stavu povrchu. Předmětem knihy jsou zákonitosti vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu a vnitřních rozhraní. Kniha se dělí na tři základní části - struktura povrchu a rozhraní v pevných látkách, diagnostika povrchových vrstev a materiály a technologie.
Abstrakt EN: Majority of usable properties depend on the type and state of surface. The book describes laws among mechanical, physical and chemical properties of solids and characterization of their surface and inner boundaries. The book is divided into three main parts - the structure of surface and boundary in solids, diagnostics of surfacic layers and materials and technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička