Přejít k obsahu


A 3D model of a human for powered two-wheeler vehicles

Citace:
TALAIA, P., MORENO, D., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L. A 3D model of a human for powered two-wheeler vehicles. In Proceedings of ISMA2008. Heverlee: Katholieke Universiteit Leuven, 2008. s. 2229-2238. ISBN: 978-90-73802-86-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A 3D model of a human for powered two-wheeler vehicles
Rok vydání: 2008
Místo konání: Heverlee
Název zdroje: Katholieke Universiteit Leuven
Autoři: Pedro Talaia , David Moreno , Michal Hajžman , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje implementaci trojrozměrného modelu lidkského těla jako řidiče dvoustopého vozidla v programu Virtual.Lab Motion (od firmy LMS). Je popsána implementace modelu, rozměry a využité předpoklady. Za účelem získání aktivních vazeb je využito řízení. Jsou ukázány možnosti modelu pro dvoustopá vozidla. Je zmíněna validace a budoucí využití.
Abstrakt EN: This paper describes the implementation of a three dimensional 50th percentile human body model for PTW (Powered Two-Wheeler) drivers in Virtual.Lab Motion (from LMS). The model implementation, dimensions, and assumptions for the implemented model are described. The control methodology is used in order to get active joints. The capabilities of the model for PTW are presented as well, associated with validation and future applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička