Přejít k obsahu


Impact injury prediction by FE human body model

Citace:
ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Impact injury prediction by FE human body model. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 243-254. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact injury prediction by FE human body model
Rok vydání: 2008
Autoři: Lenka Číhalová , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Biomechanické simulace jako mocný nástroj jsou využívány v různých oblastech. Simulace jsou často prováděny s modely založených na MKP. Velkou výhodou konečno-prvkových deformovatelných modelů lidských těl je schopnost předvídat poranění během nehod. Díky implementaci deformovatelného modelu hrudníku a břicha může být model ROBBY, který byl hiž dříve vyvinut na ZČU ve spolupráci s ESI Group, použit pro tyto účely. Model ROBBY representující průměrného muže je stále vyvíjen. Nedávno, nově vygenerovaný model hrudníku byl zasazen do modelu ROBBY. V této studii byl model ROBBY použit k vyšetřování poranění hlavy a hrudníku během frontálního nárazu nasimulovaného pomocí dvou typů sáňových zkoušek s různými typy zádržných systémů. Výsledky simulace byly porovnávány s výsledky experimentů.
Abstrakt EN: Biomechanical simulations as powerful instruments are used in many areas. The simulations are often performed with models, which are based on the FEM. The great ability of FE deformable models of human bodies is to predict the injuries during accidents. Due to its modular implementation of thorax and abdomen FE models, human articulated rigid body model ROBBY, which was previously developed at the UWB in cooperation with ESI Group, can be used for this purpose. ROBBY model representing average adult man is still being improved to obtain more precise model of human body with the possibility to predict injuries during accidents. Recently, new generated thoracic model was embedded into ROBBY model. In this study the updated ROBBY model was used and injury of head and thorax were investigated during frontal crashes simulated by virtue of two types of sled tests with various types of restraint system. The results of the simulation were compared with the experimental ones.
Klíčová slova

Zpět

Patička