Přejít k obsahu


Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení

Citace:
DOKOUPIL, J., JEŽEK, J., MATUŠKOVÁ, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, CD s. ISBN: 978-80-7043-760-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional disparities in the Czech Republic, their perception and solution conceptions
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D. , RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D. , Doc. PaedDr. Alena Matušková CSc.
Abstrakt CZ: Jedná se o monografii, která se skládá ze tří částí. První část představuje analýzu konkurenceschopnosti malých měst v České republice. Druhá část se zabývá regionálními disparitami a jejich vnímáním z pohledu občanů, podnikatelů, pracovníků veřejné správy a expertů. Třetí část se věnuje změnám v oblasti regionální politiky a novým přístupům k regionální politice.
Abstrakt EN: It is a matter of a monograph which consists of three parts. The first part presents an analysis of a competitiveness of small towns in the Czech Republic. The second one deals with regional disparities and their perception from a point of view of inhabitants, entrepreneurs, public administration employees and experts, too. The third part deals with changes in a regional policy sphere and new approaches to regional policy.
Klíčová slova

Zpět

Patička