Přejít k obsahu


Interaction of elastic waves with plastic zone by the various types of loading

Citace:
VALEŠ, F., LAŠOVÁ, V., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Interaction of elastic waves with plastic zone by the various types of loading. In 25th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE2002). Brno: University of Technology, 2002. s. 239-246. ISBN: 80-214-2174-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interaction of elastic waves with plastic zone by the various types of loading
Rok vydání: 2002
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: František Valeš , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá numerickým řešením interakce elastických napěťových vln s oblastmi staticky předepnutými. Konkrétně je řešen 3D problém rotačně symetrické úlohy válcové tyče s předepnutou oblastí. Nestacionární stav v tyči je vyvolán osovým buzením jednoho z jejích konců. Úloha je řešena pro vnější zatížení ve tvaru skokové funkce, lichoběžníkového impulsu a kombinace tahového a tlakového lichoběžníkového impulsu v čase.
Abstrakt EN: This paper concerns the numerical solution of the elastic stress waves interaction with a zone that was created using local initial static tension. This problem is solved as 3D axisymmetric problem of a cylindrical bar with a pre-load zone. The zone is arranged symmetrically around the centre of the bar. The non-stationary state of stress is caused by axial excitation acting on one end of the bar. The time courses of non-stationary loading in the presented solved problems are given by a jump function, a pressure trapezoidal impulse, or a time combination of pressure and tensile trapezoidal impulse.
Klíčová slova

Zpět

Patička