Přejít k obsahu


Vnímání regionálních disparit a představy jejich řešení na základě empirických výzkumů

Citace:
JEŽEK, J. Vnímání regionálních disparit a představy jejich řešení na základě empirických výzkumů. In Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 35-42. ISBN: 978-80-7043-761-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perception of regional disparities and their solution conceptions on a base of the empirical research
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá tím, jak vybrané skupiny aktérů místního a regionálního rozvoje vnímají regionální disparity v České republice a jaké jsou jejich představy o jejich řešení.
Abstrakt EN: The paper deals with a fact how selected groups of local and regional development actors understand regional disparities in the Czech Republic and what are their solution conceptions.
Klíčová slova

Zpět

Patička