Přejít k obsahu


Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí

Citace:
KOPEC, B., FIALA, J., VLACH, B., HOLZMANN, M., KOVÁČIK, M., DUBENSKÝ, R., REZ, J., VĚCHET, M., UNGR, F., DVOŘÁK, J., PŘIBÁŇ, M., MAZAL, P., KRAUS, I., ŠTARMAN, S., HOBST, L., FIALA, A., JANDURA, V. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. Brno : CERM, 2008, 571 s. ISBN: 978-80-7204-591-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-destructive testing of materials and structures
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: CERM
Autoři: Ing. Bernard Kopec , Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Prof. RNDr. Bohumil Vlach CSc. , Doc. Ing. Miloslav Holzmann CSc. , Ing. Miloslav Kováčik , Doc. Ing. Rudolf Dubenský CSc. , Doc. Ing. Jiří Rez CSc. , Mojmír Věchet , Ing. František Ungr , Jaroslav Dvořák , RNDr. Miroslav Přibáň Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Mazal CSc. , Prof. RNDr. Ivo Kraus DrSc. , Ing. Stanislav Štarman , Doc. Ing. Leonhard Hobst CSc. , Doc. Ing. Alois Fiala CSc. , Ing. Václav Jandura
Abstrakt CZ: Kniha obsahuje informace o jednotlivých metodách nedestruktivního testování. Dále kniha obsahuje základní poznatky o společných fyzikálních základech všech metod a v neposlední řadě jsou zde uvedeny i základy moderní lomové mechaniky, která se podílí na rozhodování o případné přípustnosti vad zjištěných pomocí metod nedestruktivního testování.
Abstrakt EN: The book consists of information on particular methods of non-destructive testing. Further, the book consists of basic knowledge on the common physical background of all methods. Last but not least the book brings the basics of fracture mechanics that influence the decision of appropriate feasibility of defects detected by the non-destructive testing methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička