Přejít k obsahu


Impact injury prediction by FE human body model

Citace:
ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Impact injury prediction by FE human body model. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact injury prediction by FE human body model
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Lenka Číhalová , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Biomechanické simulace jsou jako mocný nástroj využívány v mnoha oblastech (doprava, medicína, sport, vojenství). Konečně prvkové modely lidského těla mohou být využívány pro predikování poranění během nehod. Model ROBBBY (tuhotělěsový model pospojovaný klouby), který byl již dříve vyvinut na Západočeské univerzitě ve spolupráci s ESI Group, může být pro tyto predikce využit, díky implementaci deformovatelného modelu hrudníku a břicha. Model ROBBY representující model průměrného člověka je stále vylepšován. Proto nově vygenerovaný model hrudníku byl začleněn do modelu ROBBY a tento byl následně úspěšně zvalidován. V této studii byl tento model využit pro predikování poranění hrudníku během dvou typů sáňových zkoušek s různými typy zádržných systémů.
Abstrakt EN: Biomechanical simulations as powerful instruments are used in many areas such as traffic, medicine, sport, army etc. FE deformable models of human body can be used for the prediction of injuries during accidents. Human articulated rigid body model ROBBY, which was previously developed at University of West Bohemia (UWB) in cooperation with ESI Group (Engineering Simulation for Industry), due to its modular implementation of thorax and abdomen FE models, can be used for this purpose. ROBBY model representing average adult man is still being improved. Therefore, new generated thoracic model was embedded into ROBBY model and this was subsequently satisfactorily validated. In this study this updated ROBBY model was utilized and injuries of predominantly thorax segment were predicted during frontal crashes represented by two types of sled tests with various types of restraint system (shoulder belt, lap belt and airbag).
Klíčová slova

Zpět

Patička