Přejít k obsahu


Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate)

Citace:
SIEGL, J., SLEPIČKA, P., KOTÁL, V., NOVOTNÁ, M., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate). Materials Science Forum, 2007, roč. 2007, č. 567-568, s. 261-264. ISSN: 0255-5476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate)
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: Jakub Siegl , Petr Slepička , Vladimír Kotál , Miroslava Novotná , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Václav Švorčík
Abstrakt CZ: Vrstvy Au byly naprašovány na neupravovaný a plasmou modifikovaný PET a byla hodnocena jejich adheze a topografie. Drsnost a změny topografie po modifikaci plasmou a nanesení zlata byly hodnoceny mikroskopií AFM. Tloušťky vrstev byly hodnoceny gravimetricky. Mikro-vrypové zkoušky vrstev byly provedeny pomocí nanoindentoru.
Abstrakt EN: Au layers were sputtered on pristine and plasma modified PET and their adhesion and topography were investigated. The roughness and changes of topography after plasma treatment and subsequent gold coating were followed using AFM microscopy. The thicknesses of layer were determined using gravimetry. A nanoindentor was used to perform microscratch tests of sputtered layers.
Klíčová slova

Zpět

Patička