Přejít k obsahu


Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS

Citace:
JEŽEK, J. Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS. Ostrava, 2009., ISBN: 978-80-87294-00-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER spol. s r.o.
Autoři: Ing. Jan Ježek
Abstrakt CZ: V historii GIS jsme byli zvyklí rozlišovat požadavky na přesnost dat v GIS a v geodézii. Článek představuje možnost transformace mezi S-JTSK a ETRS89 aplikovatelnou v GIS s přesností do 1 cm.
Abstrakt EN: In the history of GIS we were used to distinguish demands on data precision in GIS and in Geodesy. As long as GIS are being spread also to areas that were usually a domain of CAD systems, we should reflect this needs. One such elementary task of GIS that is closely related to data precision issues is transformation between coordinate reference systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička