Přejít k obsahu


Optimalizace pasivních bezpečnostních prvků tramvaje s ohledem na chodce, řidiče a pasažéra

Citace:
HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimalizace pasivních bezpečnostních prvků tramvaje s ohledem na chodce, řidiče a pasažéra. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-668-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of tram's passive safety elements related to pedestrian, passenger and vdriber
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Luděk Hynčík , Hana Kocková , Lenka Číhalová , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Častou dopravní nehodou, hlavně ve městě, je střet tramvají nebo střed chodce s tramvají. Proto je snaha vytvářet dopravní prostředky, které minimalizují účinky nárazu s ohledem na poranění účastníků dopravy. Pro návrh takových bezpečných dopravních prostředků se stále častěji využívají virtuální modely a numerické simulace.
Abstrakt EN: Frequent traffic accident, especially in cities, is imoact of a tram to a pedestrian. Hence there is a need to create vehicles minimizing effects of impact taking into account minimizing injury criteria. To design such safe vehicles, virtual models and numerical simulations are used more often.
Klíčová slova

Zpět

Patička