Přejít k obsahu


Regular arrangement of periodates bound to lysozyme

Citace:
ONDRÁČEK, J., WEISS, M. . S., BRYNDA, J., FIALA, J., JURSÍK, F., ŘEZÁČOVÁ, P., JENNER, L. . B., SEDLÁČEK, J. Regular arrangement of periodates bound to lysozyme. Acta Crystallographica Section D - Biological Crystallography, 2005, roč. 61, č. Pt9, s. 1181-1189. ISSN: 0907-4449
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Regular arrangement of periodates bound to lysozyme
Rok vydání: 2005
Autoři: Jan Ondráček , Manfred S. Weiss , Jiří Brynda , Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , František Jursík , Pavlína Řezáčová , Lasse B. Jenner , Juraj Sedláček
Abstrakt CZ: Pomocí rtg difrakce byla stanovena struktura lysozymu impregnovaného roztokem perjodátu s rozlišením 1,8 Å. Byly nalezeny čtyři polohy, jež v lysozymu ionty perjodátu často obsazují, na základe využití anomálního rozptylu rtg záření na atomech jodu. Čtyři ionty perjodátu se ukládají na povrchu molekuly lysozymu ve čtvercové dispozici. Takovéto čtvercové uspořádání nebylo nalezeno ani v krystalech lysozymu impregnovaných jinými těžkými anionty, ani v jiných strukturách deponovaných v Proteinové databasi. Podle své polohy na povrchu proteinu se perjodátové ionty více nebo méně výrazně odchylují od ideální oktaedrické geometrie.
Abstrakt EN: The structure of tetragonal hen egg-white lysozyme soaked in a periodate solution has been determined to a resolution of 1.8 Å. Four high-occupancy periodate positions have been identified on the basis of the anomalous signal of the I atoms. The four periodates exhibit a regular rectangular arrangement on the surface of the lysozyme molecule. No similar regular arrangement was found either in lysozyme crystals soaked in other heavy-atom anions or in other structures from the Protein Data Bank. Depending on their position on the surface of the protein, the periodate ions deviate to a varying extent from ideal octahedral geometry
Klíčová slova

Zpět

Patička