Přejít k obsahu


Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE

Citace:
ŠVORČÍK, V., HUBÁČEK, T., SLEPIČKA, P., SIEGL, J., KOLSKÁ, Z., BLÁHOVÁ, O., MACKOVÁ, A., HNATOWICZ, V. Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE. Carbon, 2009, roč. 47, č. 7, s. 1770-1778. ISSN: 0008-6223
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Václav Švorčík , T Hubáček , Petr Slepička , Jakub Siegl , Zdenka Kolská , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Anna Macková , V Hnatowicz
Abstrakt CZ: Uhlíkové nanovrstvy byly připraveny naprašováním uhlíku na substráty z polyetylenetereftalátu a polytetrafluoroetylénu. Chemické složení deponovaných vrstev bylo určeno pomocí Ramanovy spektroskopie, XPS, RBS a ERDA. Koncentrace volných radikálů v deponovaných vrstvách byla určena metodou EPR. Tloušťka deponovaných uhlíkových vrstev v závislosti na depoziční vzdálenosti byla určena vrypovou zkouškou a AFM. Morfologie povrchu vzorků byla hodnocena pomocí AFM a nanoindentační metoda byla užita pro určení mikrotvrdosti a modulu pružnosti a k provedení vrypové zkoušky.
Abstrakt EN: Carbon nanolayers were prepared by evaporation of carbon onto polyethyleneterephthalate and polytetrafluoroethylene substrates. The chemical composition of the deposited layers was determined using Raman, XPS, RBS and ERDA. Also the concentration of free radicals in the deposited layer was determined by EPR method. The thickness of the deposited carbon layer as a function of the deposition distance was determined by a scratch technique and AFM. Surface morphology of the samples was examined by AFM and nanoindetation was used to determine microhardness and elasticity modulus and to perform scratch tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička