Přejít k obsahu


Geopark Barrandien

Citace:
KVAČEK, J., KRAFT, P., PŠENIČKA, J., FATKA, O., MERGL, M., TUREK, V. Geopark Barrandien. Český kras, 2008, roč. 34, s. 61-63. ISSN: 1211-1643
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Barrandie Geopark
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beroun
Název zdroje: Muzeum Českého krasu
Autoři: RNDr. Jiří Kvaček CSc. , doc. RNDr. Petr Kraft CSc. , RNDr. Josef Pšenička Ph.D. , doc. RNDr. Oldřich Fatka CSc. , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , RNDr. Vojtěch Turek
Abstrakt CZ: Vznik Geoparku Barrandien je v současnosti plánován pro turisticky atraktivní oblast mezi Prahou a Plzní. Zahrnuje řadu světově známých lokalit kambrického, ordovického, silurského, devonského, karbonského a křídového stáří.
Abstrakt EN: The establishing of the Geopark Barrandien is planned in the turist attractive area between Prague and Pilsen. It comprises numerous worldwide-famous localities of Cambrian, Ordovician, Siluria, Devonian, Carboniferous and Cretaceous.
Klíčová slova

Zpět

Patička