Přejít k obsahu


Environmentální aspekty podnikových procesů

Citace:
VOLÍNOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Environmentální aspekty podnikových procesů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-798-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental aspects of business processes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Autoři: Lucie Volínová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: K zajištění výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku v rámci koncepce udržitelné výroby a spotřeby je nutné efektivní řízení podnikových procesů s ohledem na environmentální aspekty. Pro účinné řízení je významné neustálé sledování a vyhodnocování environmentálních vlivů, jimiž podnik působí na životní prostředí. K tomu je nutné zanalyzovat veškeré vstupy a výstupy procesu. Pro eliminaci a prevenci způsobených škod na životním prostředí lze využít ekonomických environmentálních nástrojů, jejichž hlavním cílem je změna v chování a motivaci podniku ? znečišťovatele.
Abstrakt EN: To increase the performance and competitiveness of company, effective management of business processes with regard to environmental aspects is needed. Constant monitoring and evaluation of environmental impacts and analysis of inputs and outputs of processes is a part of effective management. To prevent and eliminate the damages to the environment, economic environmental tools can be used. The aim of these tools is the behavioral change and increased motivation of company.
Klíčová slova

Zpět

Patička