Přejít k obsahu


Periodicaly stimulated growth and remodelling of the 1D continuum-dynamical analysis

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Periodicaly stimulated growth and remodelling of the 1D continuum-dynamical analysis. In Engineering Mechanics 2009. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. s. 1113-1124. ISBN: 978-80-86246-35-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Periodicaly stimulated growth and remodelling of the 1D continuum-dynamical analysis
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je uveden krátký souhrn použité metody modelování růstu a remodelace stejně tak, jako nástin metody vícenásobných škál. Hlavní část je věnována analýze dynamického systému odpovídajícímu isometrickému chování periodicky stimulovaného 1D kontinua. Tento typ stimulace odpovídá přibližně excitaci svalového vlákna
Abstrakt EN: part will be dedicated to the analysis of the dynamical system corresponding to the isometric behavior of the periodically stimulated 1D continuum. This kind of stimThe contribution starts with the short summary of the growth and remodeling model. Then the multiple scale method is shortly introduced. The main ulation corresponds roughly with the excitation of the muscle fiber.
Klíčová slova

Zpět

Patička