Přejít k obsahu


Using of Impact Test by Studies of Surface Layers

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A., ŠIMEČEK, J. Using of Impact Test by Studies of Surface Layers. In Applied Mechanics 2009. Bratislava: Institute of Applied Mechanics and Mechatronics, 2009. s. 59-60. ISBN: 978-80-89313-32-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using of Impact Test by Studies of Surface Layers
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Institute of Applied Mechanics and Mechatronics
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o relativně nové metodě studia vlastností povrchů pomocí nekonvenční metody impact test. Při zkoušení touto metodou se jedná o cyklické rázové zatížení povrchu definovanou energií úderu. Smysl testu je zkoumání vzniklých morfologií povrchu. Výhoda tohoto testu je že se jedná o téměř reálnou simulaci skutečného provozního zatížení skutečných součástí.
Abstrakt EN: This article deals with a new method of studies of surface layers by using of non-conventionall method ? the impact test. The principle of this test lies in repeatedly loaded by impact force with defined energy. The main meaning of this test is observation of the surface morphology. The goal of this method is quite truth simulation of the functional loading in the real components.
Klíčová slova

Zpět

Patička