Přejít k obsahu


Interactive and multimedia technology in preparing students for higher education for teachers

Citace:
KROTKÝ, J. Interactive and multimedia technology in preparing students for higher education for teachers. In Technical Creativity In School´s Curricula With The Form Of Project Learning "From Idea to the Product"- from the kindergarten to the technical faculty. Ljubljana: Somaru, 2009. s. 148-154. ISBN: 978-961-6728-07-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interactive and multimedia technology in preparing students for higher education for teachers
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Didaktická technika je pravým pomocníkem učitele. Učitel v průběhu výuky předává svým žákům poznatky. Pro snažší a efektivnější pochopení učiva je třeba působit na žáka prostřednictvím různých kanálů (zdrojů). Je vhodné, aby žák do procesu učení zapojil co nejvíce svých smyslů jako například zrak, sluch, hmat. Tyto vjemy žákům zprostředkuje učitel při hodině právě za pomoci didaktické techniky. Technické výukové prostředky prochází vývojem jako jiná běžná technika. Dříve jsme ve výuce hlavně používali různé přístroje jako zpětné projektory, promítačky, videorekordéry nebo magnetofony. Dněšní výuková zařízení dokáží centralizovat všechna multimedia a média do jednoho výstupu a předložit je ve srozumitelné formě žákovi. Žák ve výuce má za pomoci této interaktivní techniky přístup k široké oblasti vědomostí z celého světa. Tyto data mohou mít navíc mnoho forem. Učitel si zase za pomoci této techniky může prakticky v reálném čase ověřovat úroveň aktuálních znalostí u svých žáků ? Response system. V České Republice existuje několik nakladatelství vyvíjejících interaktivní a multimediální učebnice přímo do výuky. S vybranými nakladatelstvími spolupracuje i naše Pedagogická fakulta.
Abstrakt EN: In the Department of Technical Education from the Faculty of Education we prepare pedagogues for work with didactic technology. The dynamic development of the computer technology and new technologies begin to display in the educational system. The new educational system reform reflexes this change and facts. Pre-service training teacher adapts the actual requirements that reflex not only the practical needs. These tendencies are sponsored by various developing projects and grants of the agencies, regional offices and private companies. The Department of Technical Education is a part in solving the developing project of the Ministry of Education (MŠMT) named Teacher 08. It is intended on teacher training, their further education and orientation in problems of preparation for school curricula. A part of this project is the improvement on some subjects using new interactive and multimedia technologies. Every intending teacher during his study should apply to the seminar of didactic technologies and meet quantity of equipment and techniques that are used in different levels of education (primary and secondary education). Teaching this subject is conceived like a practice on several different workplaces. New innovated workplaces contained some interactive boards, wireless education tablets or voting arrangements. On the other workplaces there are digital picture, sound and video are processed.
Klíčová slova

Zpět

Patička