Přejít k obsahu


Správa kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s.

Citace:
HAJŠMAN, V., FETTER, M., WEISSMANN, O. Správa kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s.. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cabling management system for NPP Dukovany CEZ, a.s.
Rok vydání: 2008
Název zdroje: I & C Energo a.s.
Autoři: Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Otmar Weissmann
Abstrakt CZ: Komplexní metodické a technické řešení pro podporu projektování a správy kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s. nasazené pro ověřování na vybrané části technologického celku. Obsahem komplexního řešení je metodika detailně popisující technické a organizační aspekty správy kabelového systému JE Dukovany ČEZ, a.s. a CAE systém SSK
Abstrakt EN: Complex methodological and technical solution for design and management of NPP Dukovany CEZ, a.s. cabling system deployed for verification on a selected part of the technological unit. The complex solution is composed of a methodology describing technical and organizational aspects of the NPP Dukovany CEZ, a.s. cabling system management and the CAE system SSK.
Klíčová slova

Zpět

Patička