Přejít k obsahu


SSK v zakázkách I&C Energo a.s.

Citace:
Hajšman, V., Fetter, M., Weissmann, O., Havlíček, D. SSK v zakázkách I&C Energo a.s.. Zvíkovské Podhradí, Česká republika, 27.04.2009 - 29.04.2009.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SSK in I&C Energo a.s. complex investments
Rok vydání: 2009
Název zdroje: I & C Energo a.s.
Autoři: Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Otmar Weissmann , Ing. Dan Havlíček
Abstrakt CZ: Předmětem workshopu byla analýza současného stavu a návrh dalších možností nasazení a užití Systému správy kabeláže (SSK) v rámci rozsáhlých investičních akcí, jejichž součástí je návrh a realizace kabelového systému. Výstupem workshopu jsou podněty pro další vývoj komplexního metodického a technického řešení podpory projektování nových kabelových systémů.
Abstrakt EN: The workshop objective was the current state analysis and proposal for further Cabling management system (SSK) deployment and usage within complex investments containing cabling system design and realization. The workshop's conclusions contain suggestions for further development of complex methodological and technical solution for new cabling systems design.
Klíčová slova

Zpět

Patička