Přejít k obsahu


Štúdium opotrebenia AlTiN povlaku na PM oceli po tribo teste

Citace:
JAKUBÉCZYOVÁ, J. D., HAGAROVÁ, H. M., BLÁHOVÁ, O., SAVKOVÁ, J. Štúdium opotrebenia AlTiN povlaku na PM oceli po tribo teste. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 2008, č. 4-B, s. 132-137. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: The study of wear of AlTiN coating on PM steel after tribo test
Rok vydání: 2008
Místo konání: Košice
Autoři: Dagmar Jakubéczyová , Mária Hagarová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Jarmila Savková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá studiem charakteru opotřebení systémů povlak AlTiN - ocel (vyrobená technologií práškové metalurgie), po "pin-on-disc" testu. Opotřebení po tribologickém testu bylo hodnoceno ve spojitosti s analýzou chemického složení povlakovaného systému emisní spektroskopií s doutnavým výbojem - metodou GDOES. Hodnocení bylo doplněno EDX analýzou, která umožnila kvalitativní a kvantitativní popis analyzovaného materiálu. Obě metody se realizovaly za účelem získání informací o procesech probíhajících na kontaktní ploše namáhaných částí v průběhu testu.
Abstrakt EN: The paper deals with study of wear character of AlTiN coating-steel the system, after "pin-on-disc" test. The results were evaluated in relation to chemical composition of coated system analysed by Glow discharge optical emission spectrometry - GDOES. These data were supplemented with EDX analysis which enabled to obtain qualitative and quantitaive description of analysed material. Both methods were realised in order to provide more complex information about processes taking place at the contact area of tribological pairs.
Klíčová slova

Zpět

Patička