Přejít k obsahu


Compression of 3D Meshes - Applications, Approaches, Standards

Citace:
STEFANOSKI, N., OSTERMANN, J., VÁŠA, L. Compression of 3D Meshes - Applications, Approaches, Standards. Istanbul, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compression of 3D Meshes - Applications, Approaches, Standards
Rok vydání: 2008
Autoři: Nikolce Stefanoski , Joern Ostermann , Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: 3D trojúhelníkové sítě jsou běžnou datovou reprezentací pro geometrii statických a dynamických 3D objektů. V současné době se používají v mnoha oblastech, jako např. v oblasti elektronického obchodu, ve video hrách, v elektronických muzeích, v počítačové grafice či v 3D animovaných filmech. Statické trojúhelníkové sítě představují po částech lineární aproximaci složitých 3D objektů. Důsledkem toho může být chyba aproximace nepřijatelně vysoká, není-li počet trojúhelníků dostatečně vysoký. Na druhou stranu vysoký počet trojúhelníků činí tyto sítě obtížně zpracovatelnými a objemnými pro ukládání či přenos. Z toho důvodu vzniká potřeba vytvořit techniky pro efektivní kompresi statických a dynamických trojúhelníkových sítí. Kompresní algoritmy také zohledňují další požadavky vynucené interaktivním charakterem aplikace (3DTV), jako například škálovatelnost reprezentace, podpora pro streaming dat či podpora škálovatelného vykreslování.
Abstrakt EN: 3D triangle meshes are a common form for representing the geometry of static and dynamic 3D objects. They are employed already in many areas, e.g. e-commerce, video games, online museums, CGI or 3D animated films, etc. Static triangle meshes represent only a piecewise linear approximation of complex 3D objects. As a consequence the approximation error can be unacceptably high unless the number of triangles is sufficiently large. On the other hand a large number of triangles makes these meshes cumbersome to handle and expensive to store or to transmit. Consequently, there exists a demand for techniques for efficient compression of static and dynamic 3D meshes. Additional requirements to the compressed content like scalable representation, streaming support, and scalable rendering capabilities, which are often imposed by interactive or broadcasting applications (3DTV applications), are considered in appropriate compression schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička