Přejít k obsahu


Vlastnosti strukturních komponent žárových nástřiků

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M., BLÁHOVÁ, O. Vlastnosti strukturních komponent žárových nástřiků. In Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2008. s. 57-63. ISBN: 978-80-969310-7-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of thermally sprayed coatings microstructure components
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. František Zahálka , Ing. Michaela Kašparová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Struktura HVOF stříkaných cermetových povlaků je tvořena tvrdými, obvykle karbidickými částicemi a kovovou matricí, ve které jsu částice zakotveny. Vlastnosti částic a matrice a jejich vzájemná synergie jsou určující pro celkové vlastnosti povlaku. Studium mechanismů opotřebení cermetových povlaků však prokázalo, že dle způsobu opotřebení a vlastností konkrétních částic a materiálu matrice dochází k opotřebení přednostně u některých strukturních komponent. Proto byla pozornost zaměřena na zjištění vlastností jednotlivých komponent pomocí nanoindentoru.
Abstrakt EN: The microstructure of HVOF hardmetal coatings composes of hard, usually karbide, particles and metal matrix, in which are the hard particles embedded. The particles and matrix properties and their synergy determine the properties of coating. The studying of coatings tribological properties showed that the knowledge of each structural component properties is crucial for serious prediction of coatings life-time. In this study, the basic mechanical characteristics of coastings microstructure components were evaluated by nanoindenter.
Klíčová slova

Zpět

Patička