Přejít k obsahu


Vplyv mechanického legovania na indentačné vlastnosti systému MoSi2-SiC

Citace:
PEŠEK, L., VADASOVÁ, Z., ZUBKO, P., BALLÓKOVÁ, B., BESTERCI, M., BLÁHOVÁ, O. Vplyv mechanického legovania na indentačné vlastnosti systému MoSi2-SiC. Brno - Šlapanice, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: sla
Anglický název: The effect of mechanical alloying on indentation properties of MoSi2-SiC system
Rok vydání: 2007
Autoři: Ladislav Pešek , Zuzana Vadasová , Pavol Zubko , Beáta Ballóková , Michal Besterci , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Metodou instrumentované tvrdosti byly u kompozitu MoSi2-SiC experimentálně stanoveny: (i) indentační modul pružnosti E a indentační tvrdost H; (ii) vliv objemu přidávaných částic SiC na E a H; (iii) homogenita vlastností v závislosti na podmínkách zkoušky. Byl analyzován kompozit s 0; 5; 10; 15% objemového podílu částic SiC.
Abstrakt EN: Using the depth sensing indentation technique (DSI): (i) the data of indentation modulus E and indentation hardness H; (ii) effect of the introduced vol.% of SiC particles on both E and H value; (iii) homogeneity of properties, were experimentally investigated on MoSi2-SiC mechanically allowyed system, taking the testing conditions into consideration.SiC particles in amount of 0; 5; 10 and 15 vol.% were introduced into the MoSi2 matrix.
Klíčová slova

Zpět

Patička