Přejít k obsahu


Data Stream Hierarchical Clustsering Library

Citace:
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I. Data Stream Hierarchical Clustsering Library. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Data Stream Hierarchical Clustsering Library
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Skála , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Sofware obsahuje dvě knihovny pro clusterování dat. první slouží pro běžné clusterování. Druhá knihovna slouží pro hierarchické clusterování data streamů. Umožňuje zpracování velkých dat za použití malého množství paměti.
Abstrakt EN: The software consists of two DLL libraries for data clustering. The first library does ordinary clustering. The second library does a hierarchical clustering of data streams. It allows processing a large data while using a small amount of memory.
Klíčová slova

Zpět

Patička